• Reaching Dream

  • Reaching Dream

  • Reaching Dream

  • Reaching Dream

  • Reaching Dream

Giới thiệu

Công Ty Cổ Phần Cổng Mây – tên giao dịch là Cloud Gate được thành lập vào 12/6/2019 và hoạt động trong các lĩnh vực: Đầu tư & Phát triển BĐS; Xây Dựng; Quản Lý & Khai Thác Vận Hành Khách Sạn; Thương Mại Dịch Vụ.